Chúng tôi làm việc như thế nào

Trong vai trò tổng thầu xây dựng, trực tiếp thi công các công trình làm Chủ đầu tư, chúng tôi hiểu rõ mình muốn gì và làm như thế nào để đạt chất lượng, tuân thủ đúng các quy định chung của pháp luật hiện hành, đồng thời triển khai nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng riêng theo quy trình quản lý, An Quý Hưng hiện đang là đối tác được các Chủ đầu tư nước ngoài tin tưởng và giao phó các công trình phức tạp, đòi hỏi chất lượng cao

Bài viết trước đó TỔNG THẦU XÂY DỰNG
Bài viết sau đó Tầm nhìn và sứ mệnh