Góc an quý hưng

Tin công trình

Khởi công giai đoạn 2 dự án TexHong

Khởi công giai đoạn 2 dự án TexHong

Dự án được xây dựng trên diện tích 40 ha tại khu công nghiệp Hải Yên, quy mô gồm 6 xưởng sợi với tổng công suất gần 140 ngàn tấn/năm và được chia làm …